GDPR

     Уебсайтът www.saltroom-bg.com се притежава и управлява от “ЕсБиКейЕООД. Като наш клиент, бихме желали да Ви информираме по въпроси във връзка с личните данни, които ни предоставяте, както и относно начина, по който ние ги обработваме и управляваме. Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация, с настоящата Политика за поверителност, бихме искали да Ви разясним каква информация събираме и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася за личните данни, които се събират на уебсайта чрез формата  „Запитване за резервация“.

КАКВО Е GDPR?

Накратко

     GDPR (General Data Protection Regulation) или Общ регламент относно защитата на данните (ЕС 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз представлява Европейски регламент валиден за всички страни членки, включително България, касаещ обработката на лични данни.

Основна информация

     Защитата на личните данни и защитата на данните са две права, залегнали в Договорите на Европейския Съюз и в Хартата на основните права на ЕС. Хартата съдържа изрично право на защита на личните данни (член 8) и в същото време Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) задължава ЕС да установи правила за защита на данните при обработката на лични данни. Европейския Съюз е уникален в предоставянето на такова задължение в своята конституция.

Защо?

     За да отговори на новите промени, които се дължат на бързия технологичен прогрес, както и на новите дигитални канали и среда за бизнеса в наше време, през Април, 2016 Европейския парламент прие нов регламент наречен: “Общ регламент относно защитата на данните (ЕС 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз”, който налага нови правила в обработката на лични данни.

 

Информация, която събираме

     В случай, че сте избрали да използвате формата  „Запитване за резервация“ на нашия уебсайт или да използвате услугите на солната стая се изисква да предоставите някои лични данни (имена, телефонен номер,имейл). Събраната информация се обработва от „“ЕсБиКейЕООД единствено с цел администриране на резервационната ни плартформа за посещения в солната стаяВие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до съдържанието му.

Личният профил на всеки клиент е уникален и достъп до него има единствено  администратор на системата. В него се съхранява история за посещения в
солната стая