Съвременната солна терапия произхожда от солните мини и пещерите на Европа и Русия.През 1843 г. полският лекар др. Феликс Бошковски открива, че мъжете, работещи в солните мини във Виеличка, страдат по-малко от респираторни заболявания в сравнение с останалото население. Той приписва това на солните аерозоли, вдишвани от миньорите под земята. Тъй като работниците изкопавали солта (чрез изсипване, смилане и чукане), във въздуха се отделяли малки частици сол, които те вдишвали.

По време на Втората световна война, солните пещери Клутери в германския град Еннепетал са били използвани като укритие при бомбардировки. Хората оставали в пещерите продължителни периоди от време, дишайки солния прах. През 1949 г. германският лекар д-р К.Х. Спанаил забелязва, че онези, които са се укрили в солните мини, са изпитали облекчение при респираторни проблеми.

Използването на солни мини за терапевтични цели се развива в много страни, включително Полша, Русия, Беларус, Румъния, Азербайджан, Армения, Словакия и Украйна.

През 1980 г. институтът за научни изследвания в Одеса, в Украйна развива първото устройство за халотерапия. Машината възпроизвежда смилането и раздробяването на солта и разсейва частиците във въздуха, за да моделира условията на подземната солна мина. Така се ражда съвременна солна терапия (или "халотерапия").